Produkt - SCRYPT

Šifrovací program Scrypt

Šifrovací / dešifrovací softvér s názvom Scrypt je vyvinutý spoločnosťou Salutis Systems. Program je navrhnutý tak, aby šifroval / dešifroval jednotlivé súbory a potom ich zdieľal prostredníctvom prenosových kanálov, ako je e-mail alebo ukladanie súborov, aby ich zabezpečil proti úniku obsiahnutých informácií.

Program Scrypt je vyvinutý podľa špecifických požiadaviek a spĺňa kritériá požadované bezpečnostným štandardom šifrovej ochrany informácií. Program je určený pre operačné systémy Windows (32 a 64-bitový) vrátane Windows XP až po Windows 10. Pripravujeme aj úpravy pre iné operačné systémy. Typ súborov ani ich veľkosť nie je obmedzená.

Prístup k pôvodnému obsahu zašifrovaných súborov je umožnený len oprávneným osobám po úspešnej autentizácii heslom, čo vyžaduje základná verzia aplikácie, alebo po vložení správneho šifrovacieho kľúča, ktorý je umiestnený na autentizačnom médiu - USB tokene. Druhá varianta je určená pre pokročilých používateľov, ktorí požadujú vyšší stupeň ochrany údajov.

Vlastnosti systému Scrypt

Stručný popis vlastností systému Scrypt v2.1 pre skupinu systémov Windows 7 až Windows 10 pre architektúry procesorov x86 a x64:

 • programové vybavenie systému Scrypt je určené pre všetky 32-bitové aj 64-bitové operačné systémy typu NT (New Technology), ako Windows Vista, Windows 7 až po Windows 10 pre 64 bitovú architektúru procesora,

 • zastaralý operačný systém Windows XP je aplikáciou podporovaný len čiastočne, kedy už nie je poskytovaný plný komfort obsluhy,

 • v modernejších operačných systémoch je obsluha aplikácie maximálne jednoduchá a umožňuje zašifrovanie alebo dešifrovanie na dva až tri kliknutia myšou,

 • súbory sa šifrujú/dešifrujú jednotlivo alebo po skupinách v adresároch,

 • je umožnené aj duplované a viacnásobné zašifrovanie súborov a taktiež aj pod ďalšími session vytvorenými s rôznymi hlavnými kľúčami,

 • dešifrovanie je sprístupnené až po úspešnej autentizácii, alebo vprípade použitia pokročilej dvojfaktorovej autentizácie, po zasunutí USB GNT tokenu do USB slotu a zadaní autentizačného hesla alebo PINu (voliteľné),

 • systém Scrypt používa dvojúrovňové kľúčové hospodárstvo,

 • úspešnou autentizáciu sa vytvára tzv. šifrovacia session, ktorá uchováva hlavný šifrovací kľúč po dobu jej životnosti,

 • doba životnosti session je až do jej ukončenia používateľom, alebo je session automaticky ukončená po uplynutí stanovenej doby nečinnosti použíateľa PC, typicky 30 minút pre základnú verziu Scryptu, alebo 15 minút pre pokročilú verziu Scryptu, čo je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti,

 • ukončením session sa kľúče v pamäti bezpečne vymazávajú,

 • session používa hlavný šifrovací kľúč vzákladnej verzii vytváraný deriváciou z autentizačného hesla, alebo v pokročilej verzii sa načítava z tokenu,

 • pre každú transakciu spracovania súboru (šifrovanie alebo dešifrovanie) sa generátorom náhodných čísiel dynamicky vytvára tzv. údajový šifrovací kľúč druhej úrovne, ktorým sa šifrujú/dešifrujú vlastné údaje súboru,

 • údajový kľúč je mimo session chránený zašifrovaním hlavným kľúčom, ktorý je kľúčom prvej úrovne,

 • kľúč druhej úrovne je uložený v zašifrovanom tvare v hlavičke šifrovaného súboru a je vždy iný aj po opakovanom zašifrovaní a dešifrovaní toho istého súboru,

 • chránený musí byť hlavne hlavný šifrovací kľúč, ktorý je vytváraný z utajeného hesla alebo je v prípade požiadavky vyššej bezpečnosti uložený v tokene,

 • šifrovaním kvalitným šifrovacím algotitmom SEA-64A, alebo AES256 (default nastavenie) s hlavným šifrovacím kľúčom uchovávaným mimo PC s nainštalovaným systémom Scrypt sa zabezpečí vysoký stupeň ochrany informácií uložených v zašifrovaných súboroch,

 • pôvodný súbor s otvoreným textom sa po zašifrovaní bezpečne vymaže tzv. wipovaním náhodnými údajmi a na disku alebo inom médiu, kde bol uložený pôvodný súbor, zostáva po zašifrovaní len šifrovaný súbor,

 • systém šifrovania používa na šifrovanie softvérom realizovaný algoritmus AES256 alebo SEA-64A s 256-bitovým kľúčom,

 • je zabezpečená 100 percentná kompatibilita so súborovým systémom, ktorý je použitý operačným systémom,

 • ovládanie systému Scrypt je umožnené cez ikonu na systémovej lište,

Prístupové heslá pre autentizáciu používateľov s USB tokenom majú maximálnu dĺžku 8 znakov. Namiesto hesiel môžu byť použité aj PIN kódy s dĺžkou 4 až 8 číslic. Pri použití Scryptu vrežime bez použitia autentizačného predmetu sa na sprístupnenie obsahu šifrovaného súboru použije prístupové heslo, ktorého dĺžka je prakticky neobmedzená (max. 256 znakov). Heslo je potrebné dobre si zapamätať, pretože bude potrebné pre dešifrovane zašifrovaného súboru alebo skupiny súborov.

Systémové požiadavky

Pre inštaláciu produktu Scrypt je odporúčaná nasledujúca minimálna konfigurácia:

 • CPU Intel Pentium a kompatibilný s architektúrou x86 alebo x64,

 • Minimálne 1 GB RAM pre x86 architektúru, prípadne 2 GB RAM pre x64 architektúru,

 • aspoň 100 MB volného miesta na disku,

 • Operačný systém NT kompatibilný, ako sú Windows Vista, Windows 7 až Windows 10 s x86 alebo x64 architektúrou,

 • CD ROM mechanika pre inštaláciu z CD ROM, prípadne USB port pre inštaláciu z USB média.

Kontaktujte nás pre viac informácií
Top