Produkt - CLOCK

Šifrovací program CLOCK

Šifrovací/dešifrovací program CLOCK slúži na šifrovanie jednotlivých súborov a následne zdieľanie cez prenosové kanály, napr. e-mail, alebo na uloženie súborov za účelom zabezpečenia proti úniku obsiahnutých informácií.

Program CLOCK je vyvinutý podľa špecifických požiadaviek a spĺňa kritériá požadované bezpečnostným štandardom šifrovej ochrany informácií. Nepotrebuje inštalačný proces a vlastný proces programu nezanecháva v počítači digitálne stopy, čo predurčuje tento program pre použitie na prepisovateľných médiách, napr. USB kľúčoch.

Program je určený pre operačný systém Windows (32 aj 64-bitová verzia) a to od verzie Windows XP až Windows 10. Pripravujeme modifikáciu aj pre iné operačné systémy. Typ súborov ani ich veľkosť nie je obmedzená.

V režime nezabezpečeného nastavenia sa spustená aplikácia tvári ako pomôcka pre zobrazenie času a dátumu kvôli diskrétnosti voči nepovolaným používateľom. Hlavné funkcie sú sprístupnené až po úspešnej autentizacii používateľa heslom. Aplikácia sa môže nachádzať v dvoch bezpečnostých režimoch:

  • Režim PRODUCTION neumožňuje využívať funkcie šifrovania a dešifrovania súborov

  • Režim SECURED s možnosťou autentizačného bloku ako aj voliteľnej kontroly neporušiteľnosti súboru. Autentizačný proces k funkciám šifrovania a dešifrovania sa spúšťa klávesovou skratkou.

Špecifikácia zabezpečenia

Tento šifrovací program je aplikáciou s veľmi jednoduchou obsluhou. V programe je použitý veľmi silný symetrický šifrovací algoritmus, ktorý bol v minulosti používaný v krajinách východného bloku na najvyšší stupeň utajenia “PT” a ten sa doposiaľ nepodarilo prelomiť. Je silnejším konkurentom algoritmu AES256, zároveň je menej náchylný na kryptografické útoky a odolnejší na rôzne typy kryptoanalýz. Program používa 256-bitový symetrický šifrovací kľúč. Práve z tohoto origináleho algoritmu (SEA64), ku ktorému majú prístup len kvalifikovaní šifranti, vznikol silnou degradáciou šifrovací algoritmus GOST.

Autentizačné heslo programu môže mať dĺžku od jedného znaku až po 300 znakov. Umožňuje to použitie security hashu SHA512. Hlavný program CLOCK.EXE má aj špeciálnu ochranu proti modifikácií a napadnutiu vírusovými infiltráciami. Kontrola integrity sa zabezpečuje pomocou SHA2 odtlačku, že súbor ako celok nie je porušený, či už úmyselným alebo neúmyselným zásahom, resp. či nie je napadnutý vírusom.

Program má zároveň digitálny podpis, ktorý zaručuje neporušiteľnosť originálu exekutabilného súboru aplikácie CLOCK , čím sa zvyšuje dôveryhodnosť že súbor pochádzajúci od výrobcu nie je modifikovaný.

Využitie

Je určený hlavne pre cestovné účely, kedy sa s nim môže pracovať na rôznych počítačoch a na rôznych prepisovateľných médiách, kde budú uložené spracovávané súbory. Je potrebné ich najprv prekopírovať na prepisovateľné médium, napríklad USB kľúč alebo pevný disk. Pri šifrovaní sa pôvodný súbor vymazáva tzv. “wipe”, čo je bezpečné vymazanie súboru. To nie je možné na CD/DVD, ktoré je len pre čítanie. Vždy sa pri akcii šifrovania/dešifrovania nahrádza zdrojový súbor cieľovým súborom. Takto zabezpečené súbory sú pod maximálnou kontrolou oprávnených používateľov.

Kontaktujte nás pre viac informácií
Top