Produkt - USBcrypt

SALUTIS USBcrypt

Je to produkt ktorý je odvodený od produktu VDcryptu a je špeciálne prispôsobený z hľadiska bezpečnosti pre použitie na výmenných médiách, hlavne pre USB kľúče a pamäťové karty. Počíta sa do budúcna s drobnou úpravou pre tzv. cestovné použitie, kde sa bude inštalovať a deinštalovať za behu dymanicky "on-the-fly", takže nebude požadovať v počítači statickú inštaláciu.

V súčasnej podobe sa USBcrypt inštaluje do PC staticky tak ako VDcrypt. Po zasunutí USB kľúča sa automaticky spustí vyhľadávanie kontajnerových súborov na kľúči a v prípade úspechu sa hneď ponúkne autentizované pripojenie daného kontajnera ako diskového zväzku. Princíp činnosti produktu je rovnaký ako v prípade VDcryptu, avšak obsluha je jednoduchšia a prispôsobená výmenným médiám.

Kontaktujte nás pre viac informácií
Top