Produkt - VDcrypt

SALUTIS VDcrypt

VDcrypt slúži na šifrované zabezpečenie virtuálnych diskových zväzkov. Každý VDcrypt diskový zväzok sa na hostiteľskom disku javí ako šifrovaný súbor-kontajner. Počet vytvorených kontajnerov nie je obmedzený. V jednoduchom prípade je vytvorený jeden kontajner, ktorého veľkosť sa navolí pri prvotnom vytváraní kontajnera. Potom si ho používateľ pripojí, napríklad ako písmeno disku "Z:" a pracuje na ňom ako na inom diskovom zväzku, napríklad "C:". Na pozadí prebieha on-the-fly šifrovanie/dešifrovanie. Po skončení práce zväzok odpojí a na hostiteľskom disku zostáva len šifrovaný súbor, čiže VDcrypt diskový kontajner.

Využitie

Práca s pripojeným diskom alebo diskami je úplne transparentná, používateľ si neuvedomuje, že prebieha online šifrovanie-dešifrovanie a po odpojení disku (šifrovaného zväzku) všetko zostáva v kontajneri zašifrované. Kontajner je možné pri vytváraní navoliť prakticky na celú voľnú veľkosť hostiteľského disku.

Pri voľbe menšieho kontajnera, napríklad 2 MB, je možné s takýmto kontajnerom rôzne manipulovať, napríklad ho prenášať mailom. A na druhej strane ho uložiť na iný hostiteľský disk a zasa ho pripojiť ako virtuálny diskový zväzok. Kontajner sa môže nachádzať aj na inom PC pripojenom k sieti a musí byť prístupný ako súbor. Napríklad v zdieľanom priečinku.

Zabezpečenie a kľúčové hospodárstvo

Je možné mať súčasne pripojených viacero šifrovaných kontajnerov a napríklad kopírovať súbory z jedného na druhý. Každý šifrovaný kontajner môže mať iný šifrovací kľúč (čo sa aj požaduje z bezpečnostného hľadiska).

Kľúčové hospodárstvo má viacero možností, ktoré sa nastavujú v administrácii. Pri najvyššom stupni bezpečnosti, kľúče generuje CBA (Centrálna Bezpečnostná Autorita) a sú ukladané do GNT USB prístupových tokenov pre dvojfaktorovú autentizáciu pri pripájaní kontajnerov. V jednom tokene môže byť uložených až 500 šifrovacích kľúčov.

Kontaktujte nás pre viac informácií
Top